Google+
Om een bod te doen moet u zich registreren bij Adams Auctions.

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Nog niet geregistreerd?

Klik hier om u te registreren!
scherm sluiten x
Pers
30-05-2011, De Morgen
Veiling Clauscollectie brengt 150.000 euro op in Nederland
20-05-2011, Het Parool
‘Liefhebbers, slaat uw slag’
20-05-2011, De Morgen
Clauscollectie gaat na 49 jaar verzamelen onder de hamer
7-05-2011, De Standaard
Claus-verzamelaar verkoopt unieke collectie
5-03-2011, Het Parool
Gratis taxatie
1-03-2011, Het Parool
Toch benieuwd wat het waard is
5-01-2011, Het Parool
Gratis taxatiedag
20-11-2010, Financial focus
Even voorstellen
4-10-2010, Het Parool
‘Ik Jan Cremer’ niet verkocht
4-10-2010, NRC Handelsblad
Museum biedt op ‘ Ik Jan Cremer’
30-09-2010, Financieel Dagblad
Jan Cremer beraamt nieuwe verrassingsaanval
21-09-2010, NRC Handelsblad
‘Ik Jan Cremer’ onder de hamer
14-09-2010, Het Parool
Manuscript boek ‘Ik Jan Cremer’ te koop
1-09-2010, Volkskrant
Rijks koopt originele cover kaskraker ‘Ik jan Cremer’
30-07-2010, Ad Valvas 01
Roos draait mee (14)
31-03-2010, Drachtster Courant
Taxaties in het museum
25-03-2010, Breeduit
Gratis taxatie in Museum Smallingerland
24-10-2009, Het Parool
Veilinghuis veilt eigen onderkomen
23-10-2009, Volkskrant
Nieuw Amsterdams veilinghuis Adams ziet de crisis als zegen
22-10-2009, Telegraaf
Nieuw veilinghuis trapt af met pronkstukken
22-10-2009, Financieel Dagblad
Wapengekletter op private preview nieuw veilinghuis
9-10-2009, NRC Handelsblad
Nieuw veilinghuis veilt huis veiling
5-10-2009, Financieel Dagblad
Schone kamervergezichten Andriessen in ere hersteld
1-08-2009, Elsevier
‘Ik doe alles om een breed publiek te trekken’
9-05-2009, NRC Handelsblad
Antiquarische boeken ook voor de gewone man
7-05-2009, Gazet van Antwerpen
Veilingmeester toont uitzonderlijk aanbod bij ING Antwerpen‘Liefhebbers, slaat uw slag’
Amsterdamveiling Veilingmeester Piet van Winden wild at meer mensen weten wat voor moois over de stad te koop is

Ton Damen

AMSTERDAM – Liefhebbers van alles wat met Amsterdam te maken heeft, kunnen volgende week zaterdag bij veilinghuis Adams hun slag slaan. Daar worden dan voor hen interessante schilderijen, boeken, atlassen en wereldbollen geveild.

Het betreft de Amsterdamcollectie, met veel water, havens en maritieme geschiedenis, van de legendarische kunstverzamelaar Lodewijk Houthakker. Die kwam al kort voor diens overlijden in 2008, op 82-jarige leeftijd, in handen van een verzamelaar, die niet wil dat zijn naam bekend wordt. Hij vulde de collectie nog aan.
Veilingmeester Piet van Winden presenteerde genodigden vandaag in museum Het Grachtenhuis de complete collectie, voordat die geheel of gedeeltelijk weer in privébezit belandt en niemand er nog bij kan komen.
Eén van de topstukken is de Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keziers- en Heere-grachten der stadt Amsterdam, het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobsz, uit de achttiende eeuw. Het werk is getaxeerd op twee- tot drieduizend euro, maar werd eerder voor het dubbele bedrag geveild.
Een ander belangrijk onderdeel is De gronden, afbeeldingen en beschryvingen der aldervoornaamste en aldernieuwste gebouwen uyt alle die door Philippus Vingboons, Binnen Amsterdam in de nieuwe Vergrooting, en daar na aldaar en elders geordonneerd zyn. Het boek, waarin architect Vingboons al zijn tekeningen heeft gebundeld, inclusief Herengracht 386, waar nu Het Grachtenhuis gevestigd is, dateert van 1715.
Bijzonder zijn ook de Atlas van Pierre Fouquet, met 103 afbeeldingen van de stad, en het vierdelige werk over Amsterdam, onderdeel van een groter werk over Nederland, van Jan Wagenaar, tussen 1760 en 1788 uitgegeven door Isaac Tirion.
De Wagenaar noemt Van Winden heel speciaal. Eerst volgt uitleg dat kopers van boeken in die tijd zelf naar de binder stapten en bladen met extra pentekeningen of informatie lieten toevoegen. Dat een boek van tweehonderd pagina’s zo uiteindelijk driehonderd pagina’s telde, was niet vreemd.
Achter in de boeken is dan vaak nog ‘het bericht voor de binder’ te vinden, waarin de toevoegingen worden opgesomd. In sommige gevallen ontbrak een vel, met bijvoorbeeld een ets, die dan later ergens ingelijst aan de wand werd teruggevonden. Deze Wagenaar is volgens Van Winden zeer compleet. Hij moet vijftigduizend tot 75.000 euro opbrengen.
Het is de taak van experts zoals Miriam Vogelaar, de specialist ‘zeldzame en kostbare werken’ van het veilinghuis, om te kijken wat ontbreekt en is toegevoegd en dan ten slotte tot een taxatie komen. Daarbij speelt uiteraard een rol hoe gaaf een boek is gebleven. Van Winden laat zijn handen over de illustraties van de Wagenaar gaan. “Geen vlek erop. Je kunt ze zo reproduceren.”
Een werk dat door de tand des tijds is aangetast, kan op een veiling onverkocht blijven liggen, terwijl een fraai exemplaar onlangs nog tien keer zo veel als de getaxeerde waarde opbracht.
Ook telt volgens Van Winden de rug van een boek steeds zwaarder mee bij de waardebepaling. Als daar bijvoorbeeld het woord Amsterdam op staat, kan dat voor iemand met een Amsterdamverzameling in zijn boekenkast geen kwaad.
Mede daardoor zal ook de Historische beschryving der stadt Amsterdam uit 1663 door Olfert Dapper, naar wie de Dapperbuurt is genoemd, een gewild object zijn. Het boek heeft een originele perkamenten band met Amsterdam op de rug gedrukt. Van Winden: “Je kunt deze boeken onder de duizend euro bemachtigen, maar wij sluiten niet uit dat verzamelaars voor dit exemplaar veel meer over zullen hebben dan de twee- à drieduizend euro die het volgens ons waard is.
Van Winden, die zich de ambassadeur van het oude boek noemt, wilde met de presentatie vandaag een groter publiek trekken. “Zo kunnen we iedereen laten weten dat je op veilingen dit moois kunt vinden.”

Oude boeken komen tot leven als de lezer er een relatie mee heeft. Bibliofielen zeggen het zo vaak, maar het geldt bij uitstek voor Paul Spies, die vandaag een inleiding hield over de Amsterdamcollectie van Lodewijk Houthakker.
Directeur Spies van het Amsterdam Museum, die als jong historicus in 1989 met anderen de eervolle opdracht kreeg een grachtenboek te schrijven, kwam via de verzameling van zijn grootvader in aanraking met Amsterdamboeken.
“Mijn liefde voor geschiedenis werd wakker gekust toen ik op mijn tiende of elfde met mijn ouders in Italië was,” aldus Spies. “Ineens was ik geestdriftig over dingen die ik als oude spullen had beschouwd. Alleen al die indringende, droge geur was indrukwekkend als ik de kamer van mijn opa met boeken en prenten binnenkwam. En als die boeken dan opengingen, kwam de hele stad tot je.”
Zijn opa’s verzameling was zeker zo compleet als die van Houthakker. Zo weet Spies dat de stadsbeschrijving van Johannes Isaac Pontanus daar zeker onderdeel van was, terwijl die in Houthakkers collectie merkwaardigerwijs ontbreekt. Mogelijk zijn de prenten uit dat boek eerder los verkocht, hoewel daarvoor geen aanwijzingen bestaan. “Waar ge-Houthakt wordt (…) weet je het nooit,” aldus veilingmeester Piet van Winden.
Als belegging ziet de familie Spies weinig in de collectie. Die blijft hooguit evenveel waard. Spies: “Alleen toen antiek in de mode kwam, werden boeken even onbetaalbaar.”
Spies’ opa, ingenieur Friedrich Wolfgang Emil Spies (1896), kwam in 1921 vanuit Duisburg naar Beverwijk om staalfabriek Hoogovens te helpen opbouwen. Hij bracht het er in 1962 tot adjunct-directeur.
Een grote luchtfoto van de Amsterdamse binnenstad, die nu in de directeurskamer van het Amsterdam Museum hangt, trok opa’s belangstelling. Spies: “Hij werd gegrepen door die stad. In mijn jeugd stond het hele huis vol met Amsterdamse prenten, kaarten en boeken.”
De vader van Spies, die ook Friedrich heette, maar Bob genoemd wordt sinds een kamermeisje hem zo noemde, werkte zomers bij de afdeling instrumentenbouw van Hoogovens. Hij raakte geïnteresseerd in kleine instrumenten en werd tandarts. Geschiedenis zegt hem minder dan zijn zoon, maar hij koestert de Amsterdamcollectie van zijn vader, ook al is hij 91 jaar.
Spies: “Historie is puur romantiek. Je wordt erdoor aangestoken of niet. Dat geldt helemaal voor Amsterdam. Maar ik ben geen verzamelaar. Ik vind het belangrijk dat dingen in een museum terechtkomen. Dat lukt niet altijd. Mijn ouders hebben de collectie na mijn opa’s dood in 1985 aan het Stadsarchief aangeboden en toen zei men: ‘Houd alles zelf maar, want bij ons komt het in het depot terecht.”
‘Liefhebbers, slaat uw slag’ Image